Beskrivning:

  Metod att kartlägga friskvårdsbehov/screening av riskpersoner.

  Undersökning hos företagssköterska.

  Innehåll

   

  • Samtal kring levnadsvanor: kost, motion, tobak, alkohol, stress, hälsa.
  • Blodtryck
  • Konditionstest. Testcykel 6-8 min.
  • Bedömning/utvärdering av friskvårdsinsatser.

   

  Tidsåtgång:

  1½ timme.

  Nytta:

  Metoden ger mer hälsomedvetna och ofta mer aktiva och därmed friskare medarbetare.  Hur Du själv kan och vill påverka Dina levnadsvanor

  Ytterligare tjänst:

  Kartläggning av hälsoläge. För att kartlägga hälsoläget på företaget kan statistisk bearbetning göras av hälsoprofilvärden från personalgrupp på fler än 15 personer. Individ och grupp nivå. Hälsoprofil med provtagning vid önskemål.

  Hitta hit