• Är du mellan 18 och 65 år?
  • Har du migränanfall 6-14 dagar per månad?
  • Vill du delta i en forskningsstudie med ett studieläkemedel som förebyggande behandling för episodisk migrän?
  • Studien pågår under ca 1 år.

  Är du intresserad? Då är du välkommen att kontakta oss för närmare information om ett ev deltagande. Optimuskliniken i Upplands Väsby,    

  T: 08-590 346 00, epost: studie(a)optimusk.se.

  Ansvarig läkare för projektet: Dr. Bo Liu,

  Ansvarig neurolog: Dr. Jaan Albo.

  Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

  Hitta hit